WELPRO เครื่องเชื่อมไฟฟ้า WELPRO WELARC250 แรงดันไฟฟ้า                              220 V / 50 Hz กินกระแสสูงสุด                           9.. Product #: WELARC250 Regular price: $24,000.00 $24,000.00

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า WELPRO WELARC250

ยี่ห้อ: WELPRO
รหัสสินค้า: WELARC250

ราคา: 24,000.00 บาท  19,900.00 บาท

 • แรงดันไฟฟ้า                              220 V / 50 Hz
 • กินกระแสสูงสุด                           9.5 KVA
 • แรงดันขาออกขณะไร้ภาระ             62 V
 • กระแสเชื่อม ต่ำสุด - สูงสุด           20 - 250 Amp
 • รอบภาระ                                  60 %
 • สัมประสิทธิ์ทางไฟฟ้า                 0.93
 • Insulation Class                       F
 • Protection Class                      IP21
 • ขนาดลวดเชื่อม                        2.6 -5.0 มม.
 • สายเชื่อมยาว 7 เมตร
 • สายดินยาว 5 เมตร
 • รับประกันคุณภาพ 3 ปี

    

   
  02 423 0055    toolsgether@gmail.com